Brochures
Hier vind u alle PDF brochures omtrent de Recite Recording.


Bekijk overzicht
RECITE Client™

RECITE Client ™ is een agent desktop applicatie die een aantal functies toevoegt voor zowel agent als supervisor. Zo is het o.a. mogelijk om beeldschermopname op de werkplek van de agent toe te passen, zodat gelijktijdig met een gesprek ook de beeldschermactiviteit van een agent wordt vastgelegd. Verder is het mogelijk voor een agent om live notities te maken wanneer een gesprek gaande is.

 


RECITE Client™ Kenmerken

  • Instelbare Screen Capture - Beheerders kunnen eenvoudig de interval instellen waarmee screen capture snapshots genomen dienen te worden, in periodes van minuten, seconden of fracties van seconden. Dit om een zo vloeiend mogelijke beeldschermopname te krijgen of om juist bandbreedte te besparen.

  • Screen Capture Preview - Gebruikmakend van de RECITE™ Playback interface kan een supervisor een preview zien van ieder screen capture snapshot op elke willekeurig moment. Uiteraard kan het geheel, dus de gespreksopname en beeldschermopname, simultaan van begin tot eind afgespeeld worden.
  • Notitie Preview - Agents die notities aan het maken zijn kunnen vanuit de RECITE™ Playback interface door supervisors live gevolgt worden. Dit heeft als voordeel dat er eventueel bijgestuurd kan worden waar nodig.

  • Agent Notitie Markering - Tijdens het terugspelen van een gesprek kan een supervisor precies zien waar een agent tijdens het gesprek een notitie heeft geplaatst. Door het verplaatsen van de scrollbalk in het Playback scherm kan er zo eenvoudig door de verschillende notities gebladerd worden en uiteraard loopt de opgenomen audio (en eventuele beeldschermopname) hiermee synchroon.

  • Datum/Tijd stempel - Elke gemaakt notitie wordt automatisch verzien van een datum/tijd stempel. Op deze manier kan een supervisor gemakkelijk zien wat er op welke moment in een gesprek gebeurde. Dit voorkomt het bewerken van notities achteraf om zo een waarheidsgetrouw beeld te krijgen van de gebeurtennissen die plaatsvonden tijdens een gesprek.